Expert Car Solutions


AC STAG je evropski lider u proizvodnji LPG dijelova i opreme. Expert Car Solutions je Autorizovani partner AC STAG-a za BiH.

Kvalitetni i pouzdani dijelovi i oprema za instalaciju LPG Sistema. Brendirani proizvođači i certificirani serviseri.

LPG.ba jedinstavena mreža u BiH